Advertisement -- Learn more about ads on this site.

Spark Team Sverige

Join this team
84 Members
Grupp där alla från Sverige kan dela med sig av tips, råd och stöd samt lägga upp svenska matvaror.
Group Picture


Team Leaders
Team Stream
Filter Stream:
Go

Team Stats
Total SparkPoints:
781,946
Total Fitness Minutes:
669,567
Apr 2014 SparkPoints:
5,201
Apr 2014 Minutes:
5,512
See Team Leaderboards
See Category Leaderboards


Team Forums

Search  
Starter: Posts: Last Post:

Team Goals

    Individual Goal: Team April Progress / Team Goal:  
No Goals Defined

Newest Team Members    Team URL: http://www.sparkpeople.com/myspark/groups_individual.asp?gid=27100
    Team Board RSS: Spark Team SverigeTeam Message Board RSS Feed